Daeng dan Abul Hasan

Seorang lelaki mengadukan Sayidina Ali kepada khalifah berkuasa. Sayidina Ali pun hadir di majelis. Khalifah berkata, “Wahai Abul Hasan, bangun dan duduklah di sisi pendakwa.”

Sayidina Ali duduk dan membela dirinya tentang perkara yang diperselisihkan. Setelah pengadilan usai, Ali keluar dalam keadaan kecewa. Khalifah berkata, “Wahai Abul Hasan, mengapa Anda keluar dalam keadaan sedih dan kecewa? Adakah caraku mengadili tidak baik?”

Sayidina Ali berkata, “Ya, karena engkau menyebutku dengan kuniah (panggilan) sedangkan lelaki itu kau sebut dengan namanya.”

Khalifah mengalungkan tangannya ke leher Sayidina Ali dan mencium muka beliau sambil berkata, “Ayah dan ibuku kukorbankan untukmu, berkat engkaulah kami memperoleh petunjuk dan berkat engkaulah kami keluar dari kegelapan ke cahaya.”

Dalam pengadilan atau sidang, semua kedudukan sama di mata hukum, tidak ada beda. Tidak ada merasa paling kenal, sok dekat, atau beda perlakuan karena jabatan.

Pendapat Anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s